సాధారణ

'చాక చక్' గానే పర్ ఛోటీ సి బచ్చి నే కియా జబరదస్త్ డాన్స్, దిల్ జీత్ రహౌ

BSH NEWS

BSH NEWS 'चाका चक' गाने पर छोटी सी बच्ची ने किया जबरदस्त डांस, दिल जीत रहा है VIDEO

सला चान खान के सॉन्ग ‘चाका चाक्टस्त

సోషల్ మీడియా పర్ ఫిల్మ్ డైలాగ్ సెలెకర్ గానోం కే హుక్ స్టేప్ తక్ రీల్ కి ఢీ. బచ్చోం సే లేకర్ యువ మరియు బుజుర్గోం తక్ సభ ఎక్ సే బఢాకర్ ఒక రీల్ కీ హెచ్.డి. అజకల్ బాలీవుడ్ గానోం పర్ బననే వాలే డాన్స్ వీడియో इसका अंदाजा आप इस वायरल वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें बीते साल रिलीज हुई सारा अली खान और धनुष की फिल्म ‘अतरंगी रे’ का सॉन्ग ‘चाका चक’ पर छोटी सी बच्ची गजब का डांस करती नजर आ रही है.

BSH NEWS

యహాం దేఖీ వీడియో

హాల్ హీ మేం సోషల్ మీడియా కోసం ఒక బచ్చిని బెహతరీన్ డాన్స్ మూవ్స్ నే ధమాల్ మచా దియా. वीडियो में बच्ची फिल्म फिल्म ‘अतरंगी रे’ వైరల్ హో రహే ఈ వీడియో కో అవ్యానా కెనిషా పేరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హైందల్‌కు సంబంధించినది. वीडियो के शेयर करते कोप्शन లో ‘నగాడ సాంగ్ ఢోల్..’ గానే ప్రతి థిరకీం మహిళా IAS, సోషల్ మీడియా పర్ బందం(కే

వీడియోలోని టీవీల కోసం ఒక ప్యారీ సీ బచ్చి డాన్స్ కరతే దేఖా. వీడియో సోషల్ మీడియా పర్ తేజీ సే వయర్ల్ హో రహా హే. యూజర్స్ వీడియో ముంబైలో స్పాట్ హుయిం కియారా ఆడవాణి, జాన్హవి మరియు బహన్ ఖుషీ,దిఖాదిఖా

BSH NEWS ఇంకా చదవండి

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button