సాధారణ

कश्मीरी पंडितों किय किम महला नहां किया, रारा नहीं

BSH NEWS

BSH NEWS ఫిల్మేకర్ కరణ జౌహర్ నే భీ కశ్మీర్ ఫైల్స్ కి జి ఖోలకర్ సరహనా కి. ఉనక కహనా ఉంది.

వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఫిల్మ్ ‘ద కాశ్మీర్ ఫైల్స్’ ప్రతి సియాసి ఘమాసాన్ జారి ఉంది. ఫిల్మ్ కి కహానీ లేక లేక దేశ్ లో దో పక్షం బంట్ చుకే ఉంది. की का का हे कि फिल्म की का साल साल साल साल का వహీం దూసరా పక్షం సినిమా కో దేశ్ లో నఫరత్ ఫైలానే కి సాజిష్ బత రాయ్. ఇసి బిచ్ అరనబ్ గోస్వామి కె షో ఫిల్మ్‌మేకర్ అశోక్ పండిత నే చిల్లా-శక్*చిలాచక अशोक पंडित ने व्यक्त किया कश्मीरी पंडितों का दर्द: उन्होंने कहा कि साल 1986 से लेकर आज तक अगर कश्मीरी पंडित को मारा गया, किसी कश्मीरी पंडित का बलात्कार హుయా, కిసి కాశ్మీరీ పండిత కా మందిర్ తొడ గయా, వో సిర్ఫ్ మరియు సిర్ఫ్ ఇసాలి. కాశ్మీరీ పండితోం నే కభీ కిసీ కో నహీం మారా, కభీ కిసీ పర్ హమలా నహీం కియా. మీరు ఎలా మారారు? అశోక్ పండిత్ నే ఆగే కహా కి హమేం ధర్మం పేరు మీద మార గయా ఉంది. హంపర్ అత్యాచార్ కియే. ఆజ్ భీ వో లాగ్ నహీం చాహతే కాశ్మీరీ పండిత వాహనం వాపస్ జాఏ. బతా దేం కి యే ఫిల్మ్ కాశ్మీర్ సే అల్పసంఖ్య హిందూ పండితం కా పలాయన ఈ శరదృతువు. సినిమా 1990లో కాశ్మీర్ ఘాటీలో ఉంది. ఇతనా హీ నహీం ఫిల్మ్ మేం యే భీ ధీఖాయా గయా హై కి ఉనకో భగనే కథ-సాధించిన కథ ఉనకి మహిళలు 1986 నుండి నేటి వరకు #కాశ్మీరీపండిట్ల హత్యలు కేవలం వారు హిందువులు అనే కారణంగానే జరుగుతున్నాయి. @republic pic.twitter.com/YKJgQZEHAq— అశోక్ పండిట్ (@ashokepandit) ఏప్రిల్ 4, 2022

ఫిల్మ్ కో లేకర్ జారీ వివాదం:

రిలీజ్ సే పహలే హి యే ఫిల్మ్ వివాదంలో ఉంది. ఫిల్మ్ కి కహానీ కో లేకర్ ఇస్పర్ రోక్ లగానే భీ యాచికా దాయర్ కి గై థీ. వివేక్ అగ్నిహోత్రి యే ఫిల్మ్ కాఫీ కమ్ బజట్‌లో బనాకర్ తాయారు ఉన్నారు. జిసమేం అనుపమ్ ఖేర్, మిథున్ చక్రవర్తి, పల్లవి జోషి అలావా కై ఛోటే కలకార్ భీం. లేకిన ఫిల్మ్ ఆపనీ లాగత్ సే కై గుణ అధిక కమై కర్ చుకీ. ఫిల్మ్ నే రిలీజ్ కి 25 రోజులు భీతర్ హీ భారతీయ బాక్స్ ఆఫీస్ పై 235.85 కరెన్సీ*కి.)

ఫిల్మ్
ప్లాట్ కోసం చూడండి . హాలంకి ఢిల్లీలో ఈ చిత్రం కో లేకరు కాఫీ ఘమాసాన్ హుయ్. దిల్లి ముఖ్యమంత్రీ నే ఫిల్మ్ కో టాక్స్ ఫ్రి కరనే సే ఇంకా మీరు కియా హి. సథ హీ ఫిల్మ్ కో ఝూఠా బతాతే హుయే మజాక్ భీ బనై. జిసకే బాద్ ఉన్హేం జనతా కే గుస్సే కా సమానా భీ కరనా పదా. వహీం కై బాలీవుడ్ అభినేత ఈ సినిమాకి తారీఫ్ కర్ చుకే ఉంది. ఫిల్మ్ మేకర్ కరణ జౌహర్ నే భీ కశ్మీర్ ఫైల్స్ కి జి ఖోలకర్ సరాహనా కి హై. ఉనక కహనా ఉంది. ఏ డైరెక్టర్స్ కో ఇససే కాఫీ కుచ్ సీఖనా చాహియే.
ఇంకా చదవండి

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button