సాధారణ

కొనసాగుతున్న రాజకీయ సంక్షోభం మధ్య పాకిస్తాన్ NSA రాజీనామా చేసింది

BSH NEWS

త్వరిత హెచ్చరికల కోసం

ఇప్పుడే సభ్యత్వం పొందండి

Tags
Pakistan's resigns
Show More
Photo of bshnews

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button