ఫోర్డ్ యొక్క కొత్త కాన్సెప్ట్ EV ప్రయాణ సమయంలో మీ నరాలను శాంతపరచడానికి లైట్లు, సంగీతం మరియు వాసనను ఉపయోగిస్తుంది – Welcome To Bsh News
ఆరోగ్యం

ఫోర్డ్ యొక్క కొత్త కాన్సెప్ట్ EV ప్రయాణ సమయంలో మీ నరాలను శాంతపరచడానికి లైట్లు, సంగీతం మరియు వాసనను ఉపయోగిస్తుంది

BSH NEWS ఫోర్డ్ మోటార్స్ 2026 నాటికి తన లింకన్ లైనప్‌లో నాలుగు కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశాన్ని ప్రకటించింది. వీటిలో ఒకటి ఇటీవలే ఆవిష్కరించబడిన లింకన్ స్టార్ కాన్సెప్ట్ EV. ఫోర్డ్ ప్రకారం, మీ ప్రయాణ సమయంలో మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ EV ప్రోగ్రామ్ చేయబడింది.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button