కైవ్‌లో అమెరికా కార్యదర్శులు బ్లింకెన్, లాయిడ్ ఆస్టిన్‌లను కలుస్తా: ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ – Welcome To Bsh News
వ్యాపారం

కైవ్‌లో అమెరికా కార్యదర్శులు బ్లింకెన్, లాయిడ్ ఆస్టిన్‌లను కలుస్తా: ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ

BSH NEWS

ఈ వ్యాఖ్య అభ్యంతరకరంగా ఉందా?

దిగువ మీ కారణాన్ని ఎంచుకుని, రిపోర్ట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి. ఇది చర్య తీసుకోవడానికి మా మోడరేటర్‌లను హెచ్చరిస్తుంది

ఇతరులు

మీ కారణం అడ్మిన్‌కు నివేదించబడింది.

ఇంకా చదవండి

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button