ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఒడిశా హెచ్చరిక, IMD యొక్క తాజా వాతావరణ సూచనను తనిఖీ చేయండి – Welcome To Bsh News
సాధారణ

ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఒడిశా హెచ్చరిక, IMD యొక్క తాజా వాతావరణ సూచనను తనిఖీ చేయండి

BSH NEWS తీవ్రమైన హీట్ వేవ్ పరిస్థితిలో ఒడిశా ఉడికిపోతున్నప్పటికీ, భారత వాతావరణ విభాగం (IMD) వర్షం మరియు ఉరుములతో కూడిన సూచన ప్రజలకు కొంత ఉపశమనం కలిగించే అవకాశం ఉంది.

IMD జారీ చేసింది. కోరాపుట్,రాయగడ, కంధమాల్, గజపతిలోని ఏడు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన గాలివానకు సంబంధించిన ‘ఎల్లో వార్నింగ్’ రాబోయే 24 గంటల్లో గంజాం, నయాగర్ మరియు ఖోర్ధా. అయితే, రాష్ట్రంలోని రాబోయే ఐదు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలో (పగటి ఉష్ణోగ్రత) పెద్ద మార్పు ఉండే అవకాశం లేదు.

“గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత చాలా చోట్ల 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది మరియు రాబోయే నాలుగైదు రోజులలో ఒడిశాలోని అంతర్గత జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల సాధారణం కంటే 2 నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది” అని దేశ ప్రీమియర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టర్ తెలిపారు.

వాతావరణ సూచన: రోజు-1 (16.04.2022 IST 0830 గంటల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది)

పసుపు హెచ్చరిక (నవీకరించబడాలి): కోరాపుట్ జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది, రాయగడ, కంధమాల్, గజపతి, గంజాం, నయాగర్ మరియు ఖోర్ధా.

రోజు-2 (16.04.2022 నాటి 0830 గంటల IST నుండి 17.04.2022 నాటి 0830 గంటల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది)

పసుపు హెచ్చరిక (నవీకరించబడాలి): ఉరుములతో కూడిన గాలివాన ఒకటి లేదా రెండు ప్రదేశాలలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. r మల్కన్‌గిరి, కోరాపుట్, రాయగడ, నబరంగ్‌పూర్, కంధమాల్, గజపతి మరియు గంజాం జిల్లాలు.

రోజు-3 (17.04.2022 నాటి 0830 గంటల IST నుండి చెల్లుబాటు అవుతుంది 18.04.2022 నాటికి 0830 గంటల IST వరకు)

పసుపు హెచ్చరిక (నవీకరించబడాలి): కియోంజర్, మయూర్‌భంజ్, మల్కన్‌గిరి, కోరాపుట్, రాయగడ, గజపతి, అంగుల్ మరియు దెంకనల్ జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల మెరుపులతో కూడిన పిడుగులు పడే అవకాశం ఉంది.

రోజు-4 (18.04.2022 నాటి 0830 గంటల IST నుండి 19.04.2022 నాటి 0830 గంటల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది)

మల్కన్‌గిరి, కోరాపుట్, నబరంగ్‌పూర్, రాయగడ, గజపతి, గంజాం మరియు మయూర్‌భంజ్ జిల్లాల్లో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం/ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది
ఇంకా చదవండి

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button