అగర్ ఆపకా బచ్చా భీ మొబైల్ సే చిపకా రహత మీరు ఇన్ చిట్కాలు ఇవ్వండి – Welcome To Bsh News
సాధారణ

అగర్ ఆపకా బచ్చా భీ మొబైల్ సే చిపకా రహత మీరు ఇన్ చిట్కాలు ఇవ్వండి

BSH NEWS

BSH NEWS अगर आपका बच्चा भी मोबाइल से चिपका रहता है तो इन टिप्स को आजमाकर छुड़ाएं उसकी मोबाइल की लत

తల్లిదండ్రుల చిట్కాలు: ఈ చిట్కాలు పాటించండి.

ఖాస్ బాతేం

 • బచ్చోం కో మొబైల్ కే బాహర్ కి దునియా దీఖాం.
 • బచ్చోం కి మొబైల్ కి లత్ ముసీబత్ కా సబబ్ బన్ సకతి ఉంది.
 • మొబైల్ కా జూరత్ సే జ్యాదా ఇస్తెమాల్ బచ్చోంస్ కి సెహత్ గురించి.

నై ఢిల్లీ :

మొబైల్ మరియు ఇంటర్నెట్ కోసం ఈ యుగంలో స్మార్ట్‌ఫోన్ హమారే జీవన్ కా ఏక్ బెహద్ జరూరీ హిస్సా హో గయా ఉంది. इंगे रोज्ररा के कामकाज आसान हे हें ye samasya है नी पीढ़ी क बचों का मबैल फोन से चिपके रहना. లగభాగ హర మాత-పితా కో యే పరేషాని కి ఉనక బచ్చా దినభర్ మోబైల్ (మొబైల్) బచ్చోం మేం యే ఆదత్ అబ్ లత బనతీ జా రహీ హే. ఇససే న కేవలం ఉనక వికాస్ అవరుద్ధ హో రహా హే, బాల్కి కై మానసిక పరేషానియం భీం ఆజ్ హమ్ ఆపకో కుచ్ ఏసీ చిట్కాలు బటాయం

యహ్ భీ పఢెం- మౌఖికంగా జవాబు చెప్పు మౌఖికంగా జవాబు చెప్పు మౌఖికంగా జవాబు చెప్పు: మీరు చెప్పేది 5

బచ్చోం కో మొబైల్ చలానే సే కైసే రోకెం | పిల్లలు ఫోన్ ఉపయోగించకుండా ఎలా ఆపాలి
 • BSH NEWS 6af80at8ఆవుటడోర్ గెమ్స్

  BSH NEWS parenting tips

  BSH NEWS parenting tips

  పిచ్చలే లగభాగ దో సలోన్లలో బచ్చె కోరిన కోరికలు ఉన్నాయి. జాహిర్ హే కి ఉనమేం మైదానీ ఖేల్ ఖేలనే కి ఆదత్ కమ్ హో గై ఉంది. आशे में जूरूरी है సంభవ హో తో ఖుద్ భీ ఉనకే సాథ్ కుచ్ ఔటడోర్ రత్నాలలో షామిల్ ఉంది.

 • ప్రకృతి మరియు పర్యటన ద్వారా ప్రేమBSH NEWS parenting tips

బచ్చోం కో ప్రకృతి పర్యావరణ

సే జోడనే కా ప్రయాస్ కరెన్. ఉన్ జంగల్, ప్రాణియోం మరియు పానీ మహత్వానికి సంబంధించిన విషయాలు జాగరూకమైనవి. వారు ఇసకే లియే కిసి మహాంగే హిల్ స్టేషన్ లేదా టూరిస్ట్ స్పాట్‌లో జానా జరూరి లేదు. बचों को घर के किसी पार्क या तालाब पर भी ले जया जा सकता.

కితాబోం మీద రుచి జగాెంBSH NEWS parenting tips

BSH NEWS parenting tips

ఇంటర్నెట్ (ఇంటర్నెట్) ద్వారా ఈ క్రింది పుస్తకాలు చదవండి. నేను జరూరి హే కి హమ్ స్వయం అచ్చీ కితాబెం పధనే కి ఆదతపూర్వకంగా ఉండకూడదు. బచ్చోం కో ఉనకి రుచికి ముతాబిక్ అచ్చి మరియు రోచక్ పుస్తకాలు ఉపలబ్ధం కారా. ఉనసే పుస్తకాలు గురించి చర్చా భీ కరేం. ప్రతి రుచి జాగేగీ.

యః భీ పధేం –

BSH NEWS parenting tipsరాఖీ సావంత్ సమేత్ ఇన్ 6 సెలిబ్రిటీస్ నే కరాయే అపనే గర్భం ఎగ్స్ ఫ్రిజ్, ఘనీభవించిన గుడ్లు

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button