పంజాబ్-హరియాణాలో AAP కి సియాసత్:విత్త మంత్రి చీమా బోలే – Welcome To Bsh News
సాధారణ

పంజాబ్-హరియాణాలో AAP కి సియాసత్:విత్త మంత్రి చీమా బోలే

BSH NEWS

చండీగఢఒక ఘంటా పహలే

సతులజ్-యమునా లింక్ (SYL ) నహర్ పర్ పంజాబ్ మరియు హరియాణాలో నేను ఆదామి పార్టీ (AAP) కి అలగ్-అలగ ఉంది. పంజాబులో AAP సర్కార్ మంత్రి హరపాల్ చీమ నే కహా కి హమ్ దూసరే రాజ్యాన్ని కూడా పని చేస్తుంది. చాహే ఇసకే లియే హమేం జాన్ హీ క్యోం న కుర్బాన్ కరనీ పాడు. ఇది చాలా ముఖ్యం అబ్ 2024లో హరియాణాలో సర్కార్ బనీ తో హర్ ఖేత్ మెం SYL నహర్ కా పానీ పహుంచెగా.

పంజాబ్ కే పానీ పర్ పంజాబ్ కా హక్

పంజాబ్ కె విత్తమంత్రీ హరపాల్ చీమా నే కహా కి పంజాబ్ కే పానీ పర్ పంజాబ్ కా హక్. పంజాబ్ కే పానీ కి ఏ భీ బూంద్ కిసీ దూసరే రాజ్య కో నహీం జానే దేంగే. జో భీ కుర్బానీ కరనీ పడి, హమ్ కరేంగే. అపనీ జాన్ కుర్బాన్ కర్ దేంగే లేకిన ఏక్ భీ బూంద పానీ నహీం జానే దేంగే. ीমা ने कहा कि हैरान हैरान हैरान हुहरा యహ్ భీ పదేం : హరియాణా AAP ఇంచార్జ్ కే బయాన్ సే పంజాబ్ మెన్ ఘమాసాన్:SYL ముందు సిధ్ధాంతము బోలె- తురంత్ స్టేడియం క్లియర్ కరేం CM భగవంతుడు మాన్

విరోధియోం నే ఖడే కియే థే సవాల్పంజాబ్ AAP ఇంచార్జ్ సుశీల్ గుప్తా కె దావే కె బాద్ వ్యతిరేకి దల్ భడక్ ఉఠే థే. अकाली प्रधान सुखबीर बादल, नवजोत सिद्धू, कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ले ले को लया. మీ అరవింద కేజరీవాల్ మరియు భగవంతుడు అంటే ఇదే మా స్టేటస్ స్పాట్. జిసకే బాద్ చీమా నే పంజాబ్ సర్కార్ కా రూఖ్ జాహిర్ కియా హై.

ఇంకా చదవండి

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button